شرکت گاز گیلان-قبوض گاز-نقره داغ-حسین اکبر Archives - صفیر گیلان
ماجرای بدهی قبوض گاز مشترکان گیلانی | شرکت گاز مردم را نقره داغ کرد 10 اسفند 1399
اجبار به صرفه جویی در سوز زمستان؛

ماجرای بدهی قبوض گاز مشترکان گیلانی | شرکت گاز مردم را نقره داغ کرد

مهندس اکبر با بیان اینکه اگر مشترکان نسبت به متوسط مصرف سال‌های ۹۶ و ۹۷، ده درصد صرفه جویی کنند ۱۵ درصد تخفیف را مشمول می‌شوند ادامه داد: اگر مشترکین ۱۵ درصد بیشتر از میانگین مصرف خود در سالهای ۹۶ و ۹۷ مصرف کنند شامل ۱۵ درصد جریمه می‌شوند.