شرکت گاز گیلان -مدیرعامل شرکت گاز گیلان-برخورداری ۹۵ درصدی گیلان از گاز Archives - صفیر گیلان
صدور سه هزار و ۵۰۰ اخطاریه برای عدم رعایت مصرف گاز در ادارات گیلان 01 بهمن 1399

صدور سه هزار و ۵۰۰ اخطاریه برای عدم رعایت مصرف گاز در ادارات گیلان

مهندس اکبربا اشاره به پایش روزانه ادارات دولتی جهت بررسی مصرف صحیح گاز، اظهار کرد: تاکنون به سه هزار و ۵۰۰ اداره اخطار داده ایم و گاز برخی ادارات نیز به دلیل عدم توجه به مصرف صحیح، قطع شد.