شعب بانک ملی گیلان،رییس اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان،احداث و تجهیز کلاس درس ،اداره کل نوسازی مدارس گیلان،مجمع خیرین مدرسه ساز Archives - صفیر گیلان
احداث و تجهیز ۲۵ کلاس درس سهم شعب بانک ملی گیلان  درتوسعه زیرساخت‌های آموزشی 17 آذر 1400
دیدار رییس اداره امور شعب بانک ملی گیلان با مدیر کل نوسازی مدارس استان،

احداث و تجهیز ۲۵ کلاس درس سهم شعب بانک ملی گیلان درتوسعه زیرساخت‌های آموزشی

مدیرکل نوسازی مدارس در ادامه با بیان اینکه یکی از سیاست های جدی و محوری بانک ملی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی است، خواستار عنایت بیشتر بانک ملی و سایر بانک های استان در رفع محرومیت از چهره فضاهای آموزشی استان شد.