شعب بانک ملی گیلان Archives - صفیر گیلان
بسیاری از واحدهای صنعتی برای تأمین وثیقه بانکی دچار مشکل می شوند 17 خرداد 1400
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت :

بسیاری از واحدهای صنعتی برای تأمین وثیقه بانکی دچار مشکل می شوند

صدور آئین نامه ها و بخشنامه های جدید و متعدد از جمله مسائلی است که مشکلاتی را برای این بنگاه های تولیدی ایجاد کرده است.