شعله گاز، شرکت گاز استان گیلان،روستای کوهستانی گیلان Archives - صفیر گیلان
فروغ شعله گاز در ۲۲۰ روستای کوهستانی گیلان 26 مرداد 1401
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

فروغ شعله گاز در ۲۲۰ روستای کوهستانی گیلان

صفیر گیلان؛شرکت گاز استان گیلان برنامه دارد تا ۲۲۰ روستای صعب العبور و کوهستانی بالای ۲۰ خانوار را برخوردار از گاز نماید.