شفت،اعضای شورای شهر احمدسرگوراب شفت،شورای شهر احمدسرگوراب ،انتخابات ۱۴۰۰ Archives - صفیر گیلان
اعضای شورای شهر احمدسرگوراب شفت مشخص شدن 29 خرداد 1400
خبرنگار شفتی نفر اول انتخابات شورای شهر شد،

اعضای شورای شهر احمدسرگوراب شفت مشخص شدن

؛نتایج انتخابات شورای شهر #احمدسرگوراب مشخص شد