شفت،ماشین آتش نشانی،فرماندار شفت، زنگ خطر، آتش سوزی Archives - صفیر گیلان
شناسایی۶ کانون پرخطر آتش سوزی در شهرستان/کمبود امکانات اطفای حریق در شفت زنگ خطری برای جنگل‌ها است 26 تیر 1402
فرماندار شفت

شناسایی۶ کانون پرخطر آتش سوزی در شهرستان/کمبود امکانات اطفای حریق در شفت زنگ خطری برای جنگل‌ها است

نقدی با بیان اینکه فرماندهی میدان عملیات در زمان آتش سوزی در مناطق حفاظت شده با محیط زیست و در مناطق غیر حفاظت شده با منابع طبیعی است، اعلام کرد: ۶ کانون پرخطر آتش سوزی در منطقه شناسایی و ۱۰ نفر قرق بان به منظور پیشگیری از آتش سوزی و قطع اشجار انتخاب و به همین منظور تیم‌های اطفا حریق و همیاران طبیعت سازماندهی شده است.