شفت،مدیریت توزیع برق شهرستان شفت،روستای مبارک آباد،شبکه فشار ضعیف Archives - صفیر گیلان
پروژه شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار مبارک اهالی روستای مبارک آباد شفت+تصویر 07 شهریور 1402
مدیریت توزیع برق شهرستان شفت،

پروژه شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار مبارک اهالی روستای مبارک آباد شفت+تصویر

پروژه تبدیل شبکه هوایی فشار ضعیف برق روستای مبارک آباد به کابل خودنگهدار به بهره‌برداری رسید.