شفت،کود شیمیایی،مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان،کشاورزان،زراعت، Archives - صفیر گیلان
شفت، میزبان سی و چهارمین همایش معرفی سبد کودی کشور 10 اسفند 1401
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان

شفت، میزبان سی و چهارمین همایش معرفی سبد کودی کشور

سی و چهارمین همایش معرفی سبد کودی کشور امروز در شفت برگزار شد.