شفت ، مخابرات،ویسه رود،اختلال موقت،مخابرات گیلان Archives - صفیر گیلان
اختلال موقت 25 مهر 1400
در شفت

اختلال موقت

ارتباط مشترکین در محدوده برگردان ویسه رود دچار اختلال خواهد شد