شلیک-تیر خلاص-راه آهن-منطقه آزاد انزلی-دکتر نوبخت- Archives - صفیر گیلان
شلیک تیر خلاص بر اثرگذاری منطقه آزاد انزلی بر اقتصاد ملی و توسعه گیلان 26 فروردین 1400

شلیک تیر خلاص بر اثرگذاری منطقه آزاد انزلی بر اقتصاد ملی و توسعه گیلان

آیا با عدم اتصال این منطقه به راه آهن سراسری،می توانیم زیر ساخت های ترانزیتی اتصال به بلوک اقتصادی اوراسیا،غرب آسیا،خلیج فارس و جنوب،شرق دور و نزدیک،روسیه ،اروپای مرکزی و… را تکمیل داشته باشیم؟