شهدای سلامت،مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
پایگاه مقاومت شهدای سلامت مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان افتتاح شد 05 آذر 1401
با حضور مدیردرمان تامین اجتماعی استان

پایگاه مقاومت شهدای سلامت مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان افتتاح شد

همزمان با هفته بسیج با حضور فرمانده بسیج کارمندان استان پایگاه مقاومت شهدای سلامت مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان افتتاح شد.