شهدای مدافع سلامت- تست کرونا- نمایندگان -کووید ۱۹-تجهیز آزمایشگاه-دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
تجهیز آزمایشگاه تست کرونای مرکز شهدای مدافع سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دستگاههای پیشرفته 07 بهمن 1399

تجهیز آزمایشگاه تست کرونای مرکز شهدای مدافع سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دستگاههای پیشرفته

معاونت بهداشتی دانشگاه از تحویل دو دستگاه ترمال سایکلر(RT-PCR) و دو دستگاه اتو اکستراکشن برای آماده سازی نمونه های مشکوک به کووید- ۱۹، جهت آزمایش PCR به آزمایشگاه تشخیص مولکولی شهدای مدافع سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان، خبر داد.