شهدای گمنام رشت،فیبر نوری ،مخابرات گیلان،مخابرات منطقه گیلان،مدیر مخابرات منطقه گیلان،یدالله حسنی Archives - صفیر گیلان
عملیات اجرایی توسعه زیرساخت های ارتباطی فیبر نوری در منطقه شهدای گمنام رشت 09 مرداد 1402
برای واگذاری به روزترین خدمات ارتباطی؛

عملیات اجرایی توسعه زیرساخت های ارتباطی فیبر نوری در منطقه شهدای گمنام رشت

عملیات اجرایی توسعه زیر ساخت های ارتباطی شهری فیبرنوری (پروژه نجما) برای واگذاری به روزترین خدمات ارتباطی منطقه شهدای گمنام رشت (از پل سیاه اسطلخ تا کوچه هجدهم) درشهر رشت آغاز شد.