شهردار،شهردار رشت، استیضاح،سید امیر حسین علوی،شورای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
شهردار رشت  برکنار شد 18 تیر 1401
بعد از استیضاح!!

شهردار رشت برکنار شد

صفیر گیلان؛برکناری امیر حسین علوی ، مجتبی خدمت بین دانا به عنوان سرپرست شهرداری رشت توسط اعضای شورا انتخاب شد.