شهرداری،جلسه،شهرداری رشت،مدیران،علی بهارمست، Archives - صفیر گیلان
جلسه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت با حضور مدیران مناطق پنجگانه و مدیر مالی شهرداری برگزار شد 12 خرداد 1398

جلسه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت با حضور مدیران مناطق پنجگانه و مدیر مالی شهرداری برگزار شد

به گزارش صفیر گیلان؛ جلسه درآمدی شهرداری رشت با حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، مدیر امور مالی، درآمد و مدیران مناطق پنجگانه در دفتر شهردار برگزار شد. در این جلسه به مشکلات و موانع درآمدی شهرداری، راهکارهای افزایش درآمد و چگونگی پرداخت دیون پیمانکاران پرداخته شد. نبود الگویی جامع برای نظام درآمدی شهرداریهای ایران […]