شهرداری،نادر حسینی،محمد حسین واثق کارگرنیا،شورای اسلامی شهر رشت Archives - صفیر گیلان
اهتمام بیشتر شهرداری جهت تامین امکانات فرهنگی و ورزشی برای جوانان شهر 22 اسفند 1400
نادر حسینی تاکید کرد:

اهتمام بیشتر شهرداری جهت تامین امکانات فرهنگی و ورزشی برای جوانان شهر

صفیر گیلان؛بیست و نهمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت صبح روز شنبه ۲۱ اسفند برگزار گردید.