شهرداری ،درآمد پایدار،فرماندار رشت،علی فتح اللهی ، Archives - صفیر گیلان
ضرورت تمرکز شهرداری ها بر ایجاد درآمد پایدار 18 شهریور 1400
فرماندار رشت، تاکید کرد؛

ضرورت تمرکز شهرداری ها بر ایجاد درآمد پایدار

صفیر گیلان؛شهرداران و اعضای شوراهای شهر باید تمام توان و ظرفیت خود را در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرها متمرکز کنند.