شهرداری رشت،اعضای شورای شهر رشت،علی بهارمست،شهردار رشت، Archives - صفیر گیلان
علی بهارمست بار دیگر سکان سرپرستی شهرداری رشت را در دست گرفت 14 شهریور 1400
وقتی شورای شهر رشت نا آگاهانه تصمیم می گیرد

علی بهارمست بار دیگر سکان سرپرستی شهرداری رشت را در دست گرفت

اعضای شورای شهر رشت با هفت رأی موافق استعفای شهردار این شهر را پذیرفتند تا آخرین روز کاری سیدمحمد احمدی در شهرداری رشت رقم بخورد.