شهرداری رشت،سید مجتبی خدمت بین دانا، Archives - صفیر گیلان
افزایش همکاریهای دو جانبه بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شهرداری / متناسب‌سازی مبلمان شهری برای سالمندان 28 تیر 1401
سرپرست شهرداری رشت در جلسه با سرمایه‌گذار بخش خصوصی :

افزایش همکاریهای دو جانبه بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شهرداری / متناسب‌سازی مبلمان شهری برای سالمندان

صفیر گیلان؛سرپرست شهرداری رشت در جلسه مشترک با سرمایه‌گذار بخش خصوصی با دستور کار تعویض پایه چراغهای روشنایی سطح شهر، اجرای سریعتر پروژه‌های عمرانی، افزایش همکاریهای دو جانبه بین سرمایه گذاران بخش خصوصی و شهرداری و متناسب سازی مبلمان شهری برای سالمندان را خواستار شد.