شهرداری رشت،شورای رشت،محمد حسین واثق کارگرنیا،ایثارگر Archives - صفیر گیلان
تبدیل وضعیت ۱۵۵ نفر از خانواده ایثارگر شاغل در شهرداری رشت 09 آذر 1400
با پیگیری مجدانه اعضای شورای اسلامی شهر رشت انجام شد:

تبدیل وضعیت ۱۵۵ نفر از خانواده ایثارگر شاغل در شهرداری رشت

صفیر گیلان؛با پیگیری اعضای شورای ششم شهر رشت و انجام تاکیدات لازم به شهرداری رشت پس از مدتها انتظار با تبدیل وضعیت ۱۵۵ نفر از خانواده ایثارگر شاغل در شهرداری رشت توسط استانداری گیلان موافقت شد.