شهرداری رشت،فاطمه شیرزاد،مهندس جمشیدپور ،سرپرست شهرداری رشت،سامانکده ها ،تکدی گری Archives - صفیر گیلان
ساخت سامانکده ها و مراکز ماده ۱۶ از وظایف شهرداری هاست/ضرورت آموزش افراد تحت پوشش سامانکده ها /پرداخت مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی گامی بلند در ارائه خدمات بهینه شهروندی/تکدی گری از مضامین ناهنجار اجتماعی در شهر است 04 تیر 1396

ساخت سامانکده ها و مراکز ماده ۱۶ از وظایف شهرداری هاست/ضرورت آموزش افراد تحت پوشش سامانکده ها /پرداخت مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی گامی بلند در ارائه خدمات بهینه شهروندی/تکدی گری از مضامین ناهنجار اجتماعی در شهر است

به گزارش صفیر گیلان؛ در مراسمی با حضور مهندس جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت , سیدرضا موسوی روزان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا, فاطمه شیرزاد سخنگوی شورا , مهندس بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری, مجتبی شهرستانی مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت, فاطمه قدیمی حرفه مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت, عاشوری […]