شهرداری رشت،وقف،آسایشگاه سالمندان و معلولان،مسیح گیلان،آرسن میناسیان Archives - صفیر گیلان
ادای احترام شهردار و شورای رشت به مسیح گیلان؛ مردی که تمام عمر خود را وقف مردم کرد 15 فروردین 1402
همزمان با ۱۴ فروردین سالروز درگذشت آرسن میناسیان؛

ادای احترام شهردار و شورای رشت به مسیح گیلان؛ مردی که تمام عمر خود را وقف مردم کرد

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به همراه سید حسین رضویان عضو شورای اسلامی شهر همزمان با چهل و ششمین سال درگذشت آرسن میناسیان بر مزار وی حاضر شده و به این بزرگمرد تاریخ گیلان و رشت ادای احترام کردند.