شهرداری رشت ،شرکت کود آلی، شرکت آب منطقه‌ای ، دیوان محاسبات گیلان ، مدیریت پسماند، شرکت شهاب خودرو Archives - صفیر گیلان
نصب تجهیزات افزایش ظرفیت کودآلی/  تلاش شهرداری رشت جهت تسریع در راه‌اندازی سوله C شرکت کود آلی / تعیین نحوه تمدید قرارداد و آغاز به کار شرکت شهاب خودرو با نظارت دیوان محاسبات گیلان 20 اردیبهشت 1401
رایزنی شهرداری رشت با شرکت آب منطقه‌ای و دیوان محاسبات گیلان جهت تسریع در اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند ؛

نصب تجهیزات افزایش ظرفیت کودآلی/ تلاش شهرداری رشت جهت تسریع در راه‌اندازی سوله C شرکت کود آلی / تعیین نحوه تمدید قرارداد و آغاز به کار شرکت شهاب خودرو با نظارت دیوان محاسبات گیلان

صفیر گیلان،بازدید از آغاز عملیات نصب تجهیزات افزایش ظرفیت کودآلی، راه‌اندازی سوله C شرکت کود آلی گیلان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای گیلان و تعیین نحوه تمدید قرارداد و آغاز به کار شرکت شهاب خودرو با نظارت دیوان محاسبات استان گیلان از جمله مواردی است که امروز با برگزاری جلساتی برنامه ریزی گردید.