شهرداری رشت ،مریم گل احضار، منطقه چهار رشت، آسفالت ،محلات کم برخوردار Archives - صفیر گیلان
اجرای عملیات آسفالت با اولویت محلات کم برخوردار در منطقه چهار رشت 28 آذر 1400
گل احضار خبر داد

اجرای عملیات آسفالت با اولویت محلات کم برخوردار در منطقه چهار رشت

صفیر گیلان؛مریم گل احضار مدیر منطقه چهار شهرداری رشت از اجرای عملیات آسفالت با اولویت محلات کم برخوردار خبر داد و گفت: رفع نیاز شهروندان اولویت اصلی مدیریت شهری است.