شهرداری رشت ، شهرداری رشت / شفافیت مالی در شورای ششم رشت،شفافیت مالی ،شورای ششم رشت،پیمانکار شهرداری،ساختمان شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
ممنوع الورود کردن پیمانکار شهرداری به ساختمان شهرداری رشت / شفافیت مالی در شورای ششم رشت / اعلام وصول استیضاح شهردار رشت 09 تیر 1401
رئیس شورای اسلامي شهر رشت :

ممنوع الورود کردن پیمانکار شهرداری به ساختمان شهرداری رشت / شفافیت مالی در شورای ششم رشت / اعلام وصول استیضاح شهردار رشت

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت : یکی از پیمانکاران شهرداری رشت که از جانبازان شیمیایی نیز می باشد ، به ساختمان شهرداری رشت ممنوع الورود شده است.