شهرداری رشت- صفیر گیلان-ولی جهانی-ساماندهی و صیانت-میراث-نهضت جنگل - Archives - صفیر گیلان
ساماندهی و صیانت از مجموعه میراث نهضت جنگل در گیلان 15 آذر 1399

ساماندهی و صیانت از مجموعه میراث نهضت جنگل در گیلان

معاون میراث فرهنگی گیلان گفت: ساماندهی، مستندسازی و صیانت از مجموعه میراث میرزا کوچک خان و نهضت جنگل در دستورکار اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان قرار گرفته و در این راستا مرمت و بازسازی خانه میرزا به منظور تبدیل شدن به خانه موزه‌ میرزاکوچک خان هم انجام شده است.