شهرداری رشت - پارک-یادگار-ارتباطی دوسویه-رسانه ها-شهر رشت Archives - صفیر گیلان
شهرداری رشت سعی در ایجاد ارتباطی دوسویه با رسانه ها و شهروندان دارد/شهر رشت، کلانشهر محسوب نمی‌شود؟!/حتما از خودم آثار خوبی به یادگار خواهم گذاشت 20 اسفند 1399
شهردار رشت درنشست با مدیران مسئول روزنامه های محلی

شهرداری رشت سعی در ایجاد ارتباطی دوسویه با رسانه ها و شهروندان دارد/شهر رشت، کلانشهر محسوب نمی‌شود؟!/حتما از خودم آثار خوبی به یادگار خواهم گذاشت

 شهردار رشت ضمن خوش آمدگویی به پیشکسوتان عرصه خبر و با بیان اینکه به رابطه دوسویه شهرداری و رسانه ها عمیقا اعتقاد دارم عنوان کرد:اعلام کرد و با تاکید براینکه این شهر طبق ضابطه شهرسازی، کلانشهر محسوب نمی‌شود