شهرداری-شهر رشت-عبدالرضا رفیعی پور چیرانی-شورای شهر- مردم-گروه کشی- پست-زیبنده -شورا Archives - صفیر گیلان
شورای شهر سیاسی شود، دیگر خاصیتی برای مردم ندارد/سهم‌خواهی و گروه کشی پست‌های میانی در  شهرداری ها زیبنده عملکرد شورا نیست 29 بهمن 1399
عبدالرضا رفیعی پور چیرانی تاکید کرد؛

شورای شهر سیاسی شود، دیگر خاصیتی برای مردم ندارد/سهم‌خواهی و گروه کشی پست‌های میانی در شهرداری ها زیبنده عملکرد شورا نیست

عبدالرضا رفیعی پور چیرانی گفت: جایگاه شورا در نظام اسلامی به قدری مهم است که در قرآن کریم، شورا را به عنوان یک امر الهی تلقی کرده و الزام به اجرای نظر و رای مردم (شورا) را بر پیامبر تاکید می‌دارد.