شهردار بندر کیاشهر،مرتضی عاطفی،شورای اسلامی شهر،شهرداری Archives - صفیر گیلان
ارائه گزارش عملکرد یکساله شهرداری به شورای اسلامی شهر 13 آذر 1401
توسط «مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر صورت گرفت؛

ارائه گزارش عملکرد یکساله شهرداری به شورای اسلامی شهر

«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر ضمن اشاره به ارائه گزارش عملکرد یکساله شهرداری به شورای اسلامی شهر توضیح داد: علاوه بر اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری، شهرداری با اقدامات خود در حوزه تفکیک زباله از مبدا و مدیریت پسماند در یکسال اخیر توانسته از این حیث رتبه نخست استان گیلان را کسب نماید.