شهردار جدید رشت-شهردار رشت-انتصاب شهردار رشت-وزیر کشور -محمد احمدی- Archives - صفیر گیلان
متن حکم انتصاب شهردار جدید رشت که از سوی وزیر کشور امضاء شد 07 آبان 1399

متن حکم انتصاب شهردار جدید رشت که از سوی وزیر کشور امضاء شد

متن حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای انتصاب سید محمد احمدی به عنوان شهردار رشت منتشر شد.