شهردار رشت،آنتن دهی تلفن همراه،دکل های مخابراتی،رحیم شوقی،رشت،شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
نیاز جدی شهر رشت به جانمایی، نصب دکل‌های تلفن همراه و رفع نقاط کور  شهرستان رشت 03 مرداد 1402
برگزاری جلسه‌ای در راستای حذف نقاط کور آنتن دهی تلفن همراه در شهر رشت

نیاز جدی شهر رشت به جانمایی، نصب دکل‌های تلفن همراه و رفع نقاط کور شهرستان رشت

شهرستان رشت به ویژه خود شهر رشت به جانمایی و نصب دکل‌ها و رفع نقاط کور نیاز جدی دارد از طرفی برخی از نقاط شهر هیچگونه دسترسی به اینترنت و آنتن دهی ندارند.