شهردار رشت،اراضی نسقی ، فاقد، سند مالکیت،،سید محمد احمدی، شهر رشت Archives - صفیر گیلان
برخی ها از شرایط اراضی نسقی و فاقد سند مالکیت در شهر رشت سوءاستفاده می کنند 11 بهمن 1399
شهردار رشت در دیدار با مردم محله شهید حمیدیان

برخی ها از شرایط اراضی نسقی و فاقد سند مالکیت در شهر رشت سوءاستفاده می کنند

شهردار رشت ساخت و ساز در زمین‌های نسقی آن هم بدون رعایت اصول مهندسی را امری مخاطره‌آمیز دانست و گفت: برخی‌ها از شرایط اراضی نسقی و فاقد سند مالکیت سوء استفاده می‌کنند.