شهردار رشت،اربعین،استاندار گیلان،ستاد اربعین Archives - صفیر گیلان
شهردار رشت به سمت “رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین حسینی” منصوب شد 05 تیر 1401
با حکم استاندار گیلان،

شهردار رشت به سمت “رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین حسینی” منصوب شد

صفیر گیلان،طی حکمی سید امیر حسین علوی شهردار رشت را به سمت “رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین حسینی” منصوب کرد.