شهردار رشت،اعضای شورای اسلامی رشت،دکتر حشمت، نهضت جنگل، Archives - صفیر گیلان
ادای احترام شهردار رشت، اعضای شورای اسلامی و فرهیختگان به شخصیت برجسته نهضت جنگل 23 اردیبهشت 1402
گلباران مزار دکتر حشمت،

ادای احترام شهردار رشت، اعضای شورای اسلامی و فرهیختگان به شخصیت برجسته نهضت جنگل

  
مراسم گلباران و ادای احترام به مقام دکتر حشمت شخصیت برجسته و تاریخی نهضت جنگل با حضور شهردار رشت، اعضای شورای اسلامی، جمعی از فرهیختگان گیلان و مردم شهر رشت برگزار شد.