شهردار رشت،جان باختن پاکبان،پاکبان،شهرداری رشت، Archives - صفیر گیلان
جان باختن پاکبان خدوم شهرداری رشت، حین انجام خدمت 01 مرداد 1401
پیام تسلیت شهردار رشت،

جان باختن پاکبان خدوم شهرداری رشت، حین انجام خدمت

صفیر گیلان؛سید مجتبی خدمت بین دانا در پیامی جان باختن پاکبان خدوم شهرداری رشت، حین انجام خدمت را تسلیت گفت.