شهردار رشت،شهرداری،پروژه زباله سوز،سید امیر حسین علوی Archives - صفیر گیلان
اهتمام شهرداری جهت افزایش ردیف اعتباری پروژه زباله سوز 29 آذر 1400
سید امیر حسین علوی خبر داد

اهتمام شهرداری جهت افزایش ردیف اعتباری پروژه زباله سوز

سید امیر حسین علوی شهردار رشت با بیان اینکه شهرداری جهت جذب ردیفهای اعتباری جدید برای پروژه زباله‌ سوز اهتمام ویژه‌ای دارد، گفت: برای تحقق این هدف در نظر داریم با گسترش رایزنی ها از ظرفیت سایر دستگاهها نظیر سازمان همیاری شهرداریهای کشور استفاده کنیم.