شهردار رشت،شهرستان رشت،شهردار رشت ،علوی شهردار Archives - صفیر گیلان
استیضاح شهردار رشت تایید و علوی رسما برکنار شد 22 تیر 1401
با حکم هیات تطبیق فرمانداری ،

استیضاح شهردار رشت تایید و علوی رسما برکنار شد

با حکم هیات تطبیق فرمانداری استیضاح شهردار رشت تایید و سید امیر حسین علوی شهردار رشت رسما برکنار شد.