شهردار رشت،شورای شهر رشت، وزیر کشور،سید امیرحسین علوی Archives - صفیر گیلان
“علوی” شهردار رشت شد 05 آبان 1400
با حکم وزیر کشور،

“علوی” شهردار رشت شد

با تأیید حکم امیرحسین علوی از سوی وزیر کشور وی شهردار شهر رشت شد.