شهردار رشت،محیط زیست شهرداری رشت،محیط زیست، شهرداری رشت،سید امیر حسین علوی Archives - صفیر گیلان
سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری رشت منصوب شد 07 اردیبهشت 1401
با حکم سید امیر حسین علوی

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری رشت منصوب شد

شهردار رشت طی حکمی محمدباقر بشردانش را با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری رشت منصوب کرد.