شهردار رشت،واثق کارگرنیا،اعضای شورا و شهردار رشت،سامانه الکترونیکی،ساماندهی مشاغل،سید امیر حسین علوی،مجید عزیزی Archives - صفیر گیلان
سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری رونمایی شد 23 آبان 1400
با حضور اعضای شورا و شهردار رشت ؛

سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری رونمایی شد

صفیر گیلان؛امروز ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور کارگرنیا، عزیزی، عاشری، حسینی و شهرستانی از اعضای شورا، علوی شهردار رشت و مدیران شهری ، سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری رونمایی گردید.