شهردار رشت،پل های عابر پیاده، رشت،شهرداری رشت، Archives - صفیر گیلان
نوسازی و تعمیر پل های عابر پیاده رشت 23 دی 1400
شهردار رشت خبر داد

نوسازی و تعمیر پل های عابر پیاده رشت

صفیر گیلان؛شهردار رشت با بیان اینکه در دوره جدید مدیریتی، شهرداری شروط سختی را برای سرمایه‌ گذاران پل‌های عابر پیاده در نظر گرفته است، گفت: خوشبختانه پیگیریهای قضایی شهرداری رشت جهت رفع مشکل پل مکانیزه جانبازان به نتیجه رسید.