شهردار رشت، اعتبارات دولتی ، پسماند، سید امیر حسین علوی Archives - صفیر گیلان
طی یک هفته کل اعتبارات دولتی پسماند جذب شد 11 مهر 1401
شهردار رشت خبر داد :

طی یک هفته کل اعتبارات دولتی پسماند جذب شد

سید امیر حسین علوی شهردار رشت گفت: هزار میلیارد ریال از اعتبارات تخصیصی سفر ریاست محترم جمهوری و وزیر کشور در بخش اعتبارات دولتی پسماند طی یک هفته جذب شد.