شهردار رشت، دستمزد،جلسه شورای اداری شهرداری رشت،بودجه عمرانی Archives - صفیر گیلان
صرف بودجه عمرانی شهرداری به حقوق ودستمزد ممنوع است 16 آبان 1401
شهردار رشت تاکید کرد،

صرف بودجه عمرانی شهرداری به حقوق ودستمزد ممنوع است

سید امیرحسین علوی شهردار رشت در جلسه شورای اداری با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی بودجه‌های عمرانی را صرف مصارف جاری و حقوق و دستمزد نخواهد کرد، گفت: مدیران مناطق تمام تلاش خود را در جهت افزایش درآمد جهت تامین منابع مالی بکار گیرند.