شهردار رشت، زرجوب،پروژه آسفالت، میدان صیقلان،رشت Archives - صفیر گیلان
اجرای پروژه آسفالت مسیر میدان صیقلان به سمت خیابان زرجوب 16 فروردین 1401
شهردار رشت خبر داد؛

اجرای پروژه آسفالت مسیر میدان صیقلان به سمت خیابان زرجوب

صفیر گیلان؛در راستای اجرای پروژه آسفالت مسیر میدان صیقلان به سمت خیابان زرجوب ۱۳۰۰ تن آسفالت در نظر گرفته شده است.