شهردار رشت، شهر رشت،سید امیر حسین علوی،شهرداری، پرداخت حقوق Archives - صفیر گیلان
سنجش کار شهرداری در گرو رضایتمندی شهروندان / برقراری توازن و عدالت در پرداخت حقوق 06 دی 1400
شهردار رشت :

سنجش کار شهرداری در گرو رضایتمندی شهروندان / برقراری توازن و عدالت در پرداخت حقوق

صفیر گیلان؛سید امیر حسین علوی، شهرداری رشت را سازمانی عریض و طویل که هنوز گلوگاه‌های پر هزینه آن در بخش هزینه‌های جاری به طور دقیق مشخص نشده است دانست و گفت: رویکرد ما در شهرداری رشت برقراری توازن و عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها و محاسبه اضافه‌کاری پرسنل بر مبنای شایستگی و مستندات دقیق است.