شهردار رشت ،بانک، بروکراسی اداری،رشت،سید امیر حسین علویمدیر بانک صادرات استان گیلان Archives - صفیر گیلان
لزوم کاهش بروکراسی اداری بانک‌ها برای پرداخت منابع مالی/ارتقا سطح همکاری شهرداری و بانک صادرات در حوزه هوشمندسازی فرآیندهای مالی و تخصیص‌ها 24 آبان 1401
در جلسه شهردار رشت با مدیر بانک صادرات استان گیلان مطرح شد:

لزوم کاهش بروکراسی اداری بانک‌ها برای پرداخت منابع مالی/ارتقا سطح همکاری شهرداری و بانک صادرات در حوزه هوشمندسازی فرآیندهای مالی و تخصیص‌ها

سید امیرحسین علوی شهردار رشت در دیدار با مدیر بانک صادرات استان گیلان گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالی و تخصیص‌ها در بانک صادرات از جمله مواردی است که میتواند به شهرداری رشت کمک کند.