شهردار رشت ، ابراهیم نجفینماینده مردم آستانه‌ اشرفیه Archives - صفیر گیلان
نشست شهردار رشت با نماینده مردم آستانه‌ اشرفیه در مجلس با هدف پیگیری اعتبارات حوزه بازآفرینی 09 خرداد 1401

نشست شهردار رشت با نماینده مردم آستانه‌ اشرفیه در مجلس با هدف پیگیری اعتبارات حوزه بازآفرینی

صفیر گیلان؛شهردار رشت و نماینده مردم آستانه‌ اشرفیه در مجلس با یکدیگر دیدار کردند و در جلسه‌ای که برگزار شد موضوعات مربوط به پیگیری اعتبارات حوزه بازآفرینی در بودجه ۱۴۰۱ کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.