شهردار رشت-اخبار رشت-اخبار گیلان-تکریم ارباب رجوع-رشت-شهرداری رشت-محمد احمدی Archives - صفیر گیلان
مدیران شهرداری رشت تکریم ارباب رجوع را به معنای واقعی کلمه سرلوحه کارشان قرار دهند 26 اسفند 1399
شهردار رشت در جلسه شورای معاونین

مدیران شهرداری رشت تکریم ارباب رجوع را به معنای واقعی کلمه سرلوحه کارشان قرار دهند

شهردار رشت ضمن بررسی دقیق ضعف‌های عملکردی مدیران سازمان‌ها و مناطق شهرداری گفت: مدیران حوزه‌های مختلف شهرداری رشت باید تکریم ارباب رجوع را به معنای واقعی کلمه سرلوحه کارشان قرار دهند.