شهردار رشت-بودجه-شهردار-صحن علنی شورا Archives - صفیر گیلان
شهردار رشت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری را تقدیم شورا کرد 03 بهمن 1399

شهردار رشت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری را تقدیم شورا کرد

شهردار رشت با حضور در صحن علنی شورای شهر رشت، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری را تقدیم شورا کرد.